Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Giải quyết tranh chấp đất đai luôn là vấn đề "hot" được nhiều người quan tâm. Thực tế cho thấy không phải trường hợp nào cũng có thể giải quyết tranh chấp bằng hòa giải, thương lượng dựa trên thiện chí của các bên; có nhiều trường hợp phải giải quyết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đây, Luật sư X xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Khi nào cần làm đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai?

Theo khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

"Điều 3: Giải thích từ ngữ

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai".

Theo Điều 202 Luật đất đai quy định, khi có tranh chấp đất đai phát sinh, pháp luật khuyến khích các bên tự hòa giải trên tinh thần thiện chí. Trường hợp không tự hòa giải thì nộp đơn yêu cầu tại cơ quan có thẩm quyền là UBND cấp xã nơi có đất để hòa giải. 

2. Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Nhằm hỗ trợ các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp, Luật sư X xin được đề xuất mẫu đơn để nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………………

Họ và tên tôi là: ………………………………. ………………………………

Sinh năm: ………………………………………………………………………

CMND/ Căn cước công dân: …………………………………………………

Ngày cấp:…………………………………..nơi cấp:…………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Nơi ở:……………………………………………………………………………

Địa điểm khu đất tranh chấp (ghi rõ số nhà, tên đường, khóm,ấp, xã (thị trấn, phường, huyện): ………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................

Thuộc tờ bản đồ số: ….……., thửa đất số: ……..…., diện tích đất tranh chấp: ………m2;  

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của ông (bà): ……………………..........  Địa chỉ: …………………………................................................................

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể tự hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên.

Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………..... tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số…...........................................................

- Loại đất: ……............................................................................................

- Hạng đất………........................................................................................

 - Địa chỉ ....................................................................................................

Yêu cầu cụ thể:

  • Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.
  • Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– …………………………………………

– …………………………………………

– …………………………………………

NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(ký và ghi họ tên)


Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư đất đai tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC

Qúy khách có thể đặt lịch để nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Luật sư X với chi phí từ 990.000 đ